UYGULANAN TEST VE ENVARTERLER

UYGULANAN TEST VE ENVARTERLER

GELİŞİM TESTLERİ

 • Denver II Gelişim Tarama Testi
 • Agte Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • PORTAGE Erken Dönem Gelişim Ölçeği
 • Peabody Resim-Kelime Testi
 • Gessel Gelişim Figürleri Testi
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 • Frostig Görsel Algı Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Brigance P & 1 SCREEN 2 Okul Olgunluğu Testi
 • The Carolina Curriculum for Preschoolers with Special Needs
 • The Carolina Curriculum for Toddlers with Special Needs
 • GOBDÖ-2-TV Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2
 • ETEÇOM Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı


ZEKA TESTLERİ

 • WIPPSI-III Okul Öncesi Dönem Çocuklar İçin Zeka Testi (2;06-7;03 yaş)
 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WÇZÖ-IV) (6;00-16;11 yaş)
 • WAIS-III Wechsler Yetişkinler İçin Zeka Testi (16;00 yaş ve sonrası)
 • CAS Cognitive Assessment Systems (5;00-17;11 yaş)

 

PROJEKTİF TESTLER

 • Koppitz İnsan Çizim Testi
 • Aile Çizimi Testi
 • CAT Çocuklar için Algı Testi
 • TAT Tematik Algı Testi
 • Rorschach Testi
 • Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

 

NÖROLOJİK TESTLER

 • Rey Karmaşık Figür Testi
 • WMS I Kişisel ve Aktüel Bilgiler Alt Testi
 • WM II Oryantasyon Alt Testi
 • WMS Sayı Menzili Alt Testi
 • Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi
 • WMS VI Görsel Bellek-Anlık
 • WMS IV Mantıksal Bellek-Anlık
 • WMS III Mental Kontrol
 • Soyut Düşünme Testi
 • Sözel Akıcılık Testi
 • Stroop Testi
 • Boston Adlandırma Testi
 • Luria Alteran Çizimler
 • Şekil Kopyalama Testi
 • Benton Yüz Tanıma Testi
 • Benton Çizgi Yönü Belirleme Testi
 • Saat Çizimi Testi
 • Wisconsin Kart Eşleme Testi
 • İz  Sürme Testi
 • MOXO Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Testi

 

ÖLÇEKLER

 • Young Anne Babalık Ölçeği
 • Young Şema Ölçeği


KARİYER TESTLERİ

 • ACL Sıfat Testi
 • 16 PF Kişilik ve Mesleki Yönlendirme Envanteri
 • Sözel, Sayısal, Soyut, Mekanik, Mekansal, Genel Yetenek Beceri Testi
 • Mesleki İlgi Testleri
   

Web Tasarım - Zoom Medya