ÇOCUKTA VE GENÇTE ÇÖZÜM ALANLARIMIZ

ÇOCUKTA VE GENÇTE ÇÖZÜM ALANLARIMIZ

GELİŞİMSEL ÖZEL EĞİTİM
ÜSTÜN YETENEK BELİRLEME VE YÖNLENDİRME

 • OKUL SORUNLARI

  Dikkat Eksikliği, Aşırı Hareketlilik, Dürtüsellik, Okuma Bozukluğu (Disleksi), Yazma Bozukluğu (Disgrafi), Matematik Bozukluğu (Diskalkuli), Ders Çalışma Güçlüğü, Okul Başarısızlığı, Okula Uyum Güçlüğü, Kurallara Uymama
 • TIRNAK YEME

  Gergin, sıkıntılı ve öfkeli çocuğun dışavurumudur. Duygusal ve sinirli çocuklarda daha sık görülür. Ergenlikte çevre tarafından kabul ve onay görme çabasıdır.
 • PARMAK EMME

  2-3 yaşlarına kadar normaldir yeni doğan bebeğin yaşamını sürdürebilmesi için. Sıkılgan, utangaç çocuk zor durumla karşılaşınca, uykuya dalarken sakinleştirici olarak parmağını emer.
 • YEME SORUNLARI

  Normal vücut ağırlığına sahip olmayı reddederek kendini kusturma, müshil ya da idrar söktürücü kullanma, aç kalma, aşırı egzersiz yaparak kilo almaktan korkma, kilo veriyor olmasının bu korkusunu azaltmaması durumudur. Kalıtım, hipatalamus lezyonları, genellikle bir diyet döneminin sonunda, ebeveynin ayrılması, boşanması gibi yaşantısal bir olayı takiben aile içi çatışmalardan, güzelliğe ilişkin kültürel standart olarak inceliğin desteklenmesinden, aşırı korumacı, endişeli aile yapısından, çocuklarına söz hakkı vermeyen, değersiz hissettiren veya katı aile yaklaşımlarından, kiloyla ilgili aile ve çevrenin istismarından, çocuksu kalmayı pekiştiren aile patalojisinden kaynaklanmaktadır. Anoreksiya Nervoza, Bulimia Nervoza
 • UYKU SORUNLARI

  Oyun çocukları, okul çağı çocukları ve ergenlerde yaşa göre farklılıklar gösterir. Genelde kişinin psikososyal stres faktörlerine ve kaygı durumlarına gösterdiği bir reaksiyondur. Çocuklarda % 20-30 oranında görülür. Uykuya Dalma Güçlüğü, Gece Kabusları, Gece Terörü, Kısa Uyanmalar, Kafa Vurma, Uyku Sıçramaları, Sallanma, Uykuda Konuşma, Diş sıkma, Gıcırdatma (Buruksizm), Uyurgezerlik, Alt ıslatma.
 • TUVALET SORUNLARI

  % 75 kalıtımsaldır. Mesane kapasitesi, böbrek sorunları, şeker hastalığı, nörolojik hastalıklar, ağır uyku gibi organik bozukluklar nedeniyle veya kardeş kıskançlığı, aileden birinin ölümü, boşanma, annenin tedavisi uzun süren hastalığı, travmatik yaşantı,okul sorunları vb. gibi tetikleyici nedenlerle kaygının bilinçdışı ifade edilmesi gibi psikolojik nedenlerle veya yanlış ve baskıcı tuvalet eğitimi verilmesi, sosyo-ekonomik duruma bağlı olarak görülebilir. Alt ıslatma (Enürezis), Alt kirletme (Enkopresis), Kaka tutma
 • KAYGI BOZUKLUKLARI

  Kaygı ve korkunun dışavuran bedensel belirtileri aynı olmakla birlikte düşünce farklılıkları vardır. Kaygı gelecek durumlara karşı nesnesi belirsiz düşüncelerle oluşur.Korkunun ise nesnesi bellidir. Karanlık, canavar, köpek, yılan, yükseklik, asansör gibi kişiye tehdit ettiğine inandığı düşüncelerle oluşur. Spesifik Korku, Sosyal Korku, içine kapanıp, duygu ve düşüncelerini açıkça dile getiremeyip, hakkını elde edemeyecek düzeyde pasif kalmasıdır. Zayıf Benlik algısı, başarısızlık duyguları, olumsuz iç konuşmalar, sorumluluk almak istememe görülür. Ayrılma Kaygısı, Yaygın Kaygı Bozukluğu, Panik Bozukluk, Obsesif-Kompülsif Bozukluk, Seçici Konuşmamazlık, Travma Sonrası Stres Bozukluğu.
 • KONUŞMA SORUNLARI

  Yaşına ve lehçesine uygun gelişimsel olarak çıkartması beklenen konuşma seslerini çıkartamaması, konuşmanın olağan akıcılığında ve zamanlama örüntüsünde bozukluk olmasıdır. 4-5 yaşlarına kadar normaldir. Erkek çocuklarda daha yaygındır. Psikolojik ve organik kökenli olabilir. Kekemelikte cümlenin ilk kelimesinde, uzun ve sessiz harfle başlayan kelimelerin söylenmesinde, sessiz harfle başlayan kelimelerden sesli harfle başlayan kelimelere geçişte takılırlar. Şiir ve şarkı okurken takılmazlar. İçe Kapanıp, duygu ve düşüncelerini açıkça dile getiremeyip, hakkını elde edemeyecek düzeyde pasif kalmasıdır. Zayıf Benlik algısı, başarısızlık duyguları, olumsuz iç konuşmalar, sorumluluk almak istememe görülür. Konuşma ve Artikülasyon Bozukluğu, Kekemelik
 • TİKLER VE TAKINTILI DAVRANIŞLAR

  Aynı şekilde tekrarlanan amaçsız, ani hareket ve seslerdir. Motor veya vokal tik bozukluğu (göz kırpma, yüz kırıştırma, omuz atması, dudak hareketleri, geniz temizleme vb.), Tourette Bozukluğu (bedensel ve/veya ses tikleri, küfür)
 • ÖFKE VE SALDIRGANLIK

  Psikolojik ihtiyaçların yerine getirilmemesi, ailenin öfkeli model olması, ebeveynlerin öfkeyi ödüllendirmesi, desteklenmesi, yetişkinlerden ceza, anlayışsızlık, yetersiz sevgi görmesi, baba yoksunluğu, Tv ve kitle iletişim araçlarının olumsuz etkisi, iletişimsizlik, fiziki istismar, akran istismarı, akademik başarı sorunları, tutarsız disiplin veya sosyal sorunlar nedenleriyle görülebilir.
 • İNATÇILIK VE SÖZ DİNLEMEME

  2-4 yaşları arasındaki "ben merkezci dönemde" isteklerini yaptırmayı öğrenen çocuğun bu inadını sonraki dönemlere aktarması bir davranış sorunudur. Çocuğa ebeveynin koyacağı sınır ve davranış yönetimi ilkelerini uygulaması uyumuna yardımcı olur.
 • MASTÜRBASYON

  3 yaş gibi kendi bedenini keşfetmeye yönelerek cinsel düşünce ve hayallerden arınmış fizyolojik temelli haz duygusu yaşar. Haz kendini uyarmasını devam ettirir. Sık yalnız kalan, uyarı ve sevgiden yoksun ileri yaş çocukları durumu saplantı haline getirebilir. Kardeş doğumu, anne babadan birinin evden uzaklaşmış olması etken olabilir. Ergenlik döneminde kızlar içinde erkekler içinde, yapmak da yapmamak da doğaldır.
 • DEPRESYON

  7-17 yaş arasında görülen depresif duygu durumu, zevk alamama, yorgunluk, konsantrasyon problemleri, intihar düşüncesi ile kendini gösterir. Okul öncesi % 1, Okul çağı %2-3, Ergenlerde % 7-13 oranında görülür. Kaygı bozuklukları, Davranım bozukluğu ve Dikkat Eksikliği yaygındır. Biyolojik yatkınlık, aile ve stres kaynakları, sosyal ilişkilerde sorun hem neden hem sonuç olabilir.
 • ÇALMA

  Çocuklukta çalma davranışı hırsızlık olarak değerlendirilmemelidir. Yeterli harçlık vermemek, sevgi yoksunluğu, mülkiyet fikrinin gelişmemiş olması, intikam almak, yanlış özdeşim modeli, ebeveynle hesaplaşmak, Depresyon-Stres göstergesi olarak psikolojik nedenleri vardır.
 • YALAN SÖYLEME

  Ailesinin tepkisinden, eleştirisinden kaçınmak veya duygusal eksiklikler nedeniyle, hayali, ebeveyni taklit eden, sosyal, savunma içeren veya yüceltilmiş yalanlara başvurur.
 • İLİŞKİ VE İLETİŞİM SORUNLARI

  Kardeş ile geçimsizlik, Arkadaş ile geçimsizlik, Aile ile iletişim sorunları, Akran İstismarı
 • CİNSEL KİMLİK GELİŞİMİ

  Cinsel kimlik gelişiminde erken çocukluk dönemi oldukça önemlidir. Çocuğun cinsel kimlik gelişiminde sadece biyolojik faktörler değil, aynı zamanda ebeveynin istekleri, tutumları önemli rol oynamaktadır. Bazı çocuklar cinsel kimlikleriyle ilgili rahatsızlık duyabilirler ve cinsiyetlerine aykırı davranma isteği oluşabilir. Sosyal çevrelerinde, arkadaşları tarafından yargılanabilirler, buna bağlı olarak da sosyal geri çekilme görülebilir.

 • PERFORMANS GELİŞTİRME

  Sınav Performansını Geliştirme, Spor Performansını Geliştirme, Sahne Sanatları Performansını Geliştirme
 • MESLEKİ YÖNLENDİRME, KARİYER GELİŞİMİ VE KOÇLUĞU

 • BAĞIMLILIK

  Bağımlılık kişinin kullandığı maddelerin üzerinde kontrolünü sağlayamaması durumudur. Kişinin vücudunda maddeye karşı tolerans gelişir ve kişide hem fizyolojik istek hem de ruhsal bağımlılık meydana gelir. Sigara Bağımlılığı, Alkol Bağımlılığı, Uyuşturucu Bağımlılığı, Teknoloji Bağımlılığı, Kumar Bağımlılığı

Web Tasarım - Zoom Medya