makaleler

Akademik Başarı ve Kişilik

“Gece çalıştıklarımı ertesi gün unutuyorum.”, “Sınavda tüm bilgiler birbirine karışıyor.”, “Heyecanlanıyorum.”, “Yanlış okumuşum.”, “Yanlış anlamışım.” gibi öğrencilerin öğrenme süreçlerine ve bildiklerini sınayan sınav sistemine yönelik çeşitli değerlendirmeleri olur. Bazen, ailelerde bu durumlara, “iyi okusa anlayacak”, “aslında çok zeki”, “düzenli çalışma alışkanlığı yok” gibi yorumlarla katkıda bulunurlar.
 

Uzmanlar olarak dikkat ve öğrenme sorunlarını testler, inceleme ve gözlemlerle tespit edebiliyoruz. Yapısal ya da duygusal durumların etkilerini de görebiliyoruz. Zihinsel enerji, dikkat, hafıza, aritmetik  beceri, görsel alanlarıyla ilgili gelişmesi gereken alanlarına yönelik egzersizler ile bu sorunları aşmayı hedefliyoruz ve öğrencilerin akademik başarılarını arttırmak için bireysel bir çok destekleyici çalışmalar uyguluyoruz.
 

Başarı, okul ortamında belli bir ders ya da akademik programlardan bireyin ne derece yararlandığının bir göstergesidir. Akademik başarının çok sayıda faktörle ilişkili olduğu zeka yanında yetenek, özlük, kişilik ve ailesel özellikleri, mezun oldukları  veya okudukları okulun özellikleri, özsaygı, yalnızlık, sınav kaygısı ile ilişkili olduğu görülmüştür. Öğrenme değişkeni olarak da adlandırılan bu değişkenler, hemen hemen tümüyle fizyolojik, psikolojik ve toplumsal durum ve koşullarla ilgilidir. Bu öğrenme değişkenleri bireyin öğrenme durumunu dolayısıyla da başarı düzeyini olumlu ya da olumsuz etkilemektedir.
 

Bu çerçevede yaptığım araştırmada, üniversiteye hazırlanmakta olan lise son sınıfta okuyan, dershane başarısı en yüksek ve en düşük öğrencilerin kişilik özellikleri arasındaki farklılıklara bakarak bu değişkenleri değerlendirirsek;
 

Anne ve Baba eğitim düzeyi arttıkça,  akademik başarı artmakta, sınavla girilen okullarda okuyan öğrenciler daha başarılı olmaktadır. Başarılı olanlar, Problem çözme becerileri yüksek, daha ketum, gerçekçi, araştırmacı ve sanatçı kişilik özelliklerine sahipken başarısız olanlar daha sıcakkanlı, geleneksel kişilik özellikleri ile  ev-okul sorunları daha fazla olan öğrencilerdir.
Sıcakkanlı, duyarlı,sanatçı, otokontrollü kızlar ile kendini sorgulayan, gerçekçi, cesaretli erkeklerin akademik başarıları yüksekken, kendini ortaya koyan, baskın kızlar ile otorite ile sorun yaşayan erkeklerin akademik başarıları daha düşüktür.
 

Kendine yeterli, bireysel kardeşsiz olanların başarısı artarken, dışadönük kardeşli olanların başarısı düşüyor. Annesi çalışan, sosyal girişken olanlar ile annesi ev kadını olup kendine yetenler ise daha başarılılardır.

 

Uzm. Psikolog Şeyda Kaplanoğlu

 

(Haber 3)
http://kadin.haber3.com/#ixzz3nnDN0G3t

Web Tasarım - Zoom Medya