makaleler

Aile Büyüklerinin Torunlarıyla İlişkileri

Anne Baba ve Çocuktan oluşan çekirdek aile modelindeki anne-baba sorumluluğunu, annenin çalışması, boşanması, ölümü, psikolojik durumu veya  ekonomik nedenlerle çocuğun bakım, gelişim ve eğitim sorumluluğunu aile büyükleri olan anneanne, babaanne ve dedeler üstlenebilmektedirler. Aile ilişkileri ve çocuktaki olumlu ve olumsuz etkileri,  tüm aile bireylerinin davranış ve tutumlarına göre değişir.

 

Doğumla birlikte çocuğun fiziksel, duygusal, bilişsel, sosyal ve dil gibi bir çok alanda gelişimi sözkonusudur. Bu gelişim aşamalarında çocuklar genetik özelliklerinin yanında çevresel bir çok faktörden de etkilenmektedirler. Gelişim dönemlerindeki ihtiyaçların karşılanması, kişilik ve ruh sağlığı yerinde birey yetiştirme konusunda birincil görev ebeveynlerindir. Ancak  aile büyüklerinin bakmasının zorunlu olduğu durumlarda  onların korumacı, otoriter ya da geleneksel yaklaşımları çocukların kişiliğinde  olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.

 

Çalışan bir anne yasal doğum izinlerini kullandıktan sonra en erken kırk gün, en geç üç ay sonra işinin başına geçtiğinde,  bebeğin bakımını anneanne, babaanne ve dedeler  verilen ortak kararla üstlenebilirler.  Temel sevgi ve güveni aldıkları ilk bir yıl içinde anne ya da bakım veren kişinin bebeğin fiziksel, duygusal her türlü ihtiyacını sınırsız ve koşulsuz karşılamalıdır. Bu dönemde aile büyüklerinin kendi çocuklarını büyütürken uyguladıkları, geleneksel, bilimsel olmayan bazı davranış ve tutumları olabilmektedir. Sallayarak uyutmak, yalancı emzik kullanmak, gözünü tülbentle örtmek, yaz günü ellerine eldiven, ayaklarına çorap giydirmek, her koşulda çok kalın ve üst üste giydirmek, uyanmasın diye sessiz ortamlar yaratmak, sık yıkamamak, kas olgunluğundan önce tuvalet eğitimi vermeye çalışmak, evlerini bebek ya da çocuklara göre düzenlemek (sehpa üstlerinde hiçbir süs eşyası bırakmamak, köşelerini bantlamak, ortadan kaldırmak gibi), aşırı hoşgörü, tolerans ve sınır koyamama, yemek ihtiyacını abartmak (ballı, pekmezli  muzlu özel karışımlar),  annenin yaklaşımlarını sabote etmek (“boşver anneni sen benim dediğimi yap”, “anneni de ya da babanı da ben büyüttüm ben daha iyi bilirim” yaklaşımları), devamlı şikayetçi olunan durumlar (“bu yaşta bir de sana bakıyorum”, “çok yoruluyorum”, “bir rahat edemedim” şikayetleri) görülebilmektedir. Aile büyüklerinin geçirdikleri zaman ve etki arttıkça, anne ve babanın çocuklarının eğitimlerindeki etkileri azalmaktadır.

 

OLUMLU ETKİLER

 

Anne babadan çok yabancı olmayan  tanıdık yüzlere geçme çocuğun uyumunu artırmaktadır. Bunun dışında ilk çocuklarına kavuşan deneyimsiz anne baba için bu dönemi yaşamış kişilerin deneyimleri de yararlı olabilmektedir. Anneanne, babaanne ve dedelerin sevgi, şefkat ve sabırlı yaklaşımları, anne baba için bakıcının bakmasına göre bir iç huzuru da  sağlamaktadır. Ayrıca çocuklarıyla daha çok keyifli zaman geçirme, birlikteliğe daha önem verme, çatışmaları azaltma çabası içinde olmaktadırlar.  Çocuklar için geniş bir aileye sahip olmanın yarattığı çeşitlilik ve değerleri öğrenme de avantaj sağlar. Aile büyükleri içinse, yaşam bağlarını güçlendiren, onlara ekstra enerji ve özgüven veren olumlu etkileri sözkonusudur.

 

OLUMSUZ ETKİLER

 

Anne veya baba  aile büyüklerini kırmamak için özen gösterirken  onlarda torunlarına karşı "hayır'ların tümüne karşı "evet"diyerek  aşırı bir hoşgörü içerisinde olabilmektedirler. Bu durumda anne babasından olumsuz cevap alan çocuk  soluğu aile büyüklerinin yanında alır ve isteklerine büyük bir ihtimalle kavuşurlar. Bu çifte standart dürtüsel, sınırsız, şımarık çocuk olamalarına neden olabilir.

 

Aile büyükleri  torunları tarafından sürekli sevilmek ve ilgilerini canlı tutmak için bu koruyucu tutumlarını sürdürürler.  Bu şekildeki aşırı hoşgörü ve koruyuculuk çocuğun eğitiminde denge ve tutarlılığı ortadan kaldırmakta, iki ayrı evin, ayrı kuralları ile disiplin sorunları olabilmektedir. Korumacılık, aşırı üstüne düşme yanında ihmal etme fiziksel ve ruhsal istismarlar da görülebilmektedir. Anneanne, babaanne ve dedeler yaş ve sağlık durumlarına göre torunlarının ihtiyaçlarına yetersiz de  kalabilmektedirler. Bakım verirken bedensel gelişimlerini destekledikleri halde aynı oranda dil, sosyal, bilişsel ve duygusal gelişmelerine yeterli katkıyı sağlamayabilirler.  Bunu için, onunla konuşmak, nesneler, olaylar hakkında objektif bilgiler vermek, etkin bir iletişim kurmak, duygularını ifade etmesini sağlamak, neden sonuç ilişkilerini göstermek, kendi başına zaman geçirebilme yanında arkadaş ilişkileri kurabilmesi için torunlarının bağımsız olabilmesine fırsat vermelidirler. 

 

Anne babalarının yanında olmaması çocukların onlara özlem duyup aşırı bağlanmalarına ya da duyarsız kalarak davranış sorunları ile kendilerini farkettirmelerine  veya ebeveynlerini suçlamalarına sebep olabilir.

 

Anne babalar da çocuklarının eğitimlerinde değiştirmek istedikleri durumları kontrol etme ve aile büyüklerinin fedakarlıkları arasında denge kurmakta çaresiz kalabilmektedirler. Çocuklarına ayırdıkları sınırlı zaman onlarda vicdan azabı ve suçluluk duyguları yaratabilmekte, bunun telafisi için onlarda çocuklarına davranışlarına sınır koymama, sıklıkla oyuncak alma, yanında yatmasına izin verme gibi çocuğun kişilik gelişimine olumsuz etkileyecek tutumlar içine girebilmektedirler.

 

Anneanne, babaanne ve dedeler yaş ve sağlık durumlarına göre torunlarının ihtiyaçlarına yetersiz kalabilmektedirler.

Anne ve baba  çocuğun eğitimi ve yetiştirilmesinde birinci derecede yetkili ve sorumlu olmalıdırlar. Gerekirse  onlara torunlarının eğitimi ve terbiyesinde biraz mesafeli olmaları uyarısı  onları kırmadan yapılmalı ve gereken ortam hatırlanmalıdır. Çocuğun eğitimi  terbiyesi ve yetiştirilmesinde sorumluluk  kesinlikle anne babada olmalıdır. Aile büyükleri çocuk eğitiminde yalnızca destekleyici rol oynamalıdırlar  anne ve baba görevine soyunmamalıdırlar. Çocuk eğitimindeki değişim ve gelişmeler mantıklı bir şekilde anlatılıp, gösterildiğinde kendi tutumlarında ısrar etmeyeceklerdir. Temel olarak yaşlarına göre bir çok iyi niyet ve özveriyle torunlarını büyüten aile büyüklerinin  bilgili ve bilinçli yaklaşımlar konusunda anne babaların onlara rehberlik etmesi ve ortak davranılmasıyla  çocuk büyütmenin zorlukları paylaşılacak ve keyifli zamanlar artacaktır.

 

 

Şeyda Özdalga

 

HABER 3

http://kadin.haber3.com/#ixzz3nhgv6kCE

 

 

Web Tasarım - Zoom Medya